• Anlaggning Start 1400x350

Startsida SE

PIMPSTEN, LERA & TEGEL
– naturliga material för odling, anläggning och byggande

Bara Mineraler AB har sedan 1993 utvecklat jordnära produkter med bas i den skånska leran. Våra produkter är hållbara, naturliga och ska bidra till en grönare omvärld.

Med vår Hekla® Pimpsten som grund utvecklar vi anläggningsjordar till stadens utmanande växtplatser och gör dem odlingsbara. Vi bryter och förädlar lera för användning i odlingssubstrat och till naturligt byggande. Under varumärket Bara Prefab arbetar vi med tegelhantverk som inreder stadsrummet och skapar en länk mellan mark och fasad.

HEKLA® PIMPSTEN

HEKLA® PIMPSTEN

Anläggning & Växtbädd

BARA PREFAB & MARKTEGEL

BARA PREFAB & MARKTEGEL

Tegelhantverk för stad och trädgård

YRKESODLING

YRKESODLING

Lera & Pimpsten till substrat

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi hoppas att vår nya hemsida ska vara enkel att navigera och att man som besökare snabbt ska hitta till rätt produkt. Varje produkt har sin egen sida med relevant information och referensbilder och dessa hittar man antingen via de tre kategoriboxarna eller via PRODUKTER i toppmenyn. Förutom pimpsten och lera har nu även våra tegelprodukter fått större plats, såväl marktegel som prefab-produkter. Välkommen!
Präriekänsla i Hekla®Lättjord Typ C

Präriekänsla i Hekla®Lättjord Typ C

En bjälklagsplantering med präriekänsla i Lund utvecklas väl i Hekla® Lättjord typ C. Denna gård planterades i slutet av april i år, mindre än 4 månader sedan. Här ser vi bland annat rosenstav, perovskia, höstälväxing, molinia och babtisia samsas i upphöjda bäddar av corténstål och häggmisplar i de stora urnorna.
Tegelmurar till skolgård i Lund

Tegelmurar till skolgård i Lund

På Klostergårdsskolan i Lund renoveras skolgården. De speciella tegelbyggnaderna kommer sätta prägel även på den nya utemiljön. I samråd med landskapsarkitekten har Bara Mineraler/Bara Prefab tagit fram en murlösning som ska smälta samman med den befintliga miljön. Murarna från Bara Prefab ska fungera som upphöjda odlingsbäddar och som fristående murar vid husens entréer. Murarna har tillverkats i moduler i vår balkfabrik och nu har den första etappen levererats.
Pressmeddelande – Skiner solen i Bara?

Pressmeddelande – Skiner solen i Bara?

Det tror man i alla fall på Bara Mineraler, företaget som just nu bygger ett ordentligt solkraftverk på sina tak. 1 000 kvadratmeter solceller med en total effekt på 200 kW ska generera närmare 180 000 kWh miljövänlig el om året framöver. För tillfället är detta det största takbaserade solcellsanläggning som EON har byggt i Sverige. Många andra följer efter, så att vara störst kommer nog bara att vara ett rekord Bara Mineraler innehar en kort tid.

Följ oss på Instagram
@baramineraler

Anläggning & Växtbädd

God rotmiljö är en förutsättning för växters livslängd och välmående. Med Hekla® Pimpsten som bas tillverkar vi substrat ger som ger en optimal balans mellan syre och vatten, det vill säga de bästa förutsättningarna för livskraft. Bara Mineraler har lösningar för urban miljö, parker, grus- och gräsytor.

Bara Prefab & Marktegel

Intresset för att använda naturliga och hållbara material  i staden växer. Med tegelhantverk från Bara Prefab kan du skapa mötesplatser och stadsrum som består. Bara Prefab skapar en länk mellan mark och fasad. Vi tillverkar bänkar, stödmurar och tegelbalkar för användning på innergårdar, gator och torg.

Yrkesodling

I krukväxt- och plantskoleodling är det viktigt att växtnäringen stannar kvar i odlingssubstratet, så att roten alltid har optimal näringsnivå, och inte lakas ur vid regn eller bevattning. Med Bara Lera i substratet får man de bästa förutsättningarna för en effektiv och pålitlig odling.

Hekla® Pimpsten  för god rotmiljö

Hekla® Pimpsten för god rotmiljö

Hekla® Pimpsten 2-8
Hekla® Coarse
Hekla® Green
Hekla® Scoria

Lättviktsjord, lättjord, bjälklagsjord, takjord, urnjord, gräsmatta

Lättviktsjord, lättjord, bjälklagsjord, takjord, urnjord, gräsmatta

Hekla® Lättjord Typ C
Hekla® Lättjord Typ C Biokol
Hekla® Gröna Tak
Hekla® Gräsmatta
Hekla® Grow

Trädplantering, skelettjord, pimpstensjord

Trädplantering, skelettjord, pimpstensjord

Hekla® Pimstensskelett
Hekla® Trädvitamin
Hekla® Malmömodellen
Hekla® Rotkudde

Dagvatten, LOD, Regnbädd, Rain garden

Dagvatten, LOD, Regnbädd, Rain garden

Hekla® Regnbädd
Hekla® Svackdike
Hekla® Grusgång

Marktegel, klinker, beläggningsklinker, marksten, tegel

Marktegel, klinker, beläggningsklinker, marksten, tegel

Prefabricerade tegelprodukter, tegelmur, tegelbänk, kantstöd, rabattkant, trappa

Prefabricerade tegelprodukter, tegelmur, tegelbänk, kantstöd, rabattkant, trappa

Lera, lergranulat, Bara lera, odlingslera

Lera, lergranulat, Bara lera, odlingslera

Bara lera Oxywet
Bara lera 0-1mm
Bara lera 0-2,8 mm
Bara lera 2-6 mm
Bara lera pH-stabiliserande

Växtvård & växtnäring, ekologiskt gödselmedel, mineralberikning

Växtvård & växtnäring, ekologiskt gödselmedel, mineralberikning

Scaniavital® Silica
Baralith® Enslow
Baralith® GSP
Baralith® P
Biokol

Övrigt för yrkesodlare

Övrigt för yrkesodlare

Perlite
Vermiculite
Pimpsten för gurka och tomat
Vattenrening med pimpsten
Kakelugnslera
Klinelera