• Anlaggning Start 1400x350

Startsida SE

PIMPSTEN, LERA & TEGEL
naturliga material för odling, anläggning och byggande

Bara Mineraler AB har sedan 1993 utvecklat jordnära produkter med bas i den skånska leran. Våra produkter är hållbara, naturliga och ska bidra till en grönare omvärld.

Med vår Hekla® Pimpsten som grund utvecklar vi anläggningsjordar till stadens utmanande växtplatser och gör dem odlingsbara. Vi bryter och förädlar lera för användning i odlingssubstrat och till naturligt byggande. Under varumärket Bara Prefab arbetar vi med tegelhantverk som inreder stadsrummet och skapar en länk mellan mark och fasad.

HEKLA® PIMPSTEN

HEKLA® PIMPSTEN

Anläggning & Växtbädd

BARA PREFAB & MARKTEGEL

BARA PREFAB & MARKTEGEL

Tegelhantverk för stad och trädgård

YRKESODLING

YRKESODLING

Lera & Pimpsten till substrat

Möt oss på Park & Gata i Östersund,Sundsvall och Gävle

Möt oss på Park & Gata i Östersund,Sundsvall och Gävle

Kom och träffa oss på minifackmässan Park & Gata i Östersund, Sundsvall och Gävle
27 feb. Gamla Teatern, Thoméegränd 20, Östersund.
28 feb. Tonhallen, Universitetsallén 22, Sundsvall.
1 mars. Gävle Konserthus, Kungsbäcksvägen 22, Gävle.

Vi finns på plats för att visa upp våra produkter och diskutera lösningar till ditt projekt. Mässan är gratis för besökare.

Läs mer om mässan och anmäl dig så bjuder arrangören på lunch.

Välkommen!

Möt oss på Park & Gata i Malmö

Möt oss på Park & Gata i Malmö

Kom och träffa oss på minifackmässan Park & Gata i Malmö den 13 och 14 februari. Vi finns på plats för att visa upp våra produkter och diskutera lösningar till ditt projekt. Mässan är gratis för besökare.

Sankt Gertrud Konferens, Carolinahallen, Östergatan 9 b, Malmö.

Läs mer om mässan och anmäl dig så bjuder arrangören på lunch.

Biokol i Helsingborg och Kävlinge

Biokol i Helsingborg och Kävlinge

Biokol som tillsats i växtbäddar är på frammarsch i olika typer av växtbäddar, framförallt i stadsmiljö. Vi på Bara Mineraler kan tillhandahålla biokol i olika varianter beroende på kundens önskemål. Oladdad eller laddad biokol är inga problem för oss. Vi kan blanda in biokol i våra standardjordar om kunden så önskar eller så gör vi en kundspecifik blandning för att passa ett speciellt projekt. Läs mer om Biokol
Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi hoppas att vår nya hemsida ska vara enkel att navigera och att man som besökare snabbt ska hitta till rätt produkt. Varje produkt har sin egen sida med relevant information och referensbilder och dessa hittar man antingen via de tre kategoriboxarna eller via PRODUKTER i toppmenyn. Förutom pimpsten och lera har nu även våra tegelprodukter fått större plats, såväl marktegel som prefab-produkter. Välkommen!

Följ oss på Instagram @baramineraler

Anläggning & Växtbädd

God rotmiljö är en förutsättning för växters livslängd och välmående. Med Hekla® Pimpsten som bas tillverkar vi substrat ger som ger en optimal balans mellan syre och vatten, det vill säga de bästa förutsättningarna för livskraft. Bara Mineraler har lösningar för urban miljö, parker, grus- och gräsytor.

Bara Prefab & Marktegel

Intresset för att använda naturliga och hållbara material  i staden växer. Med tegelhantverk från Bara Prefab kan du skapa mötesplatser och stadsrum som består. Bara Prefab skapar en länk mellan mark och fasad. Vi tillverkar bänkar, stödmurar och tegelbalkar för användning på innergårdar, gator och torg.

Yrkesodling

I krukväxt- och plantskoleodling är det viktigt att växtnäringen stannar kvar i odlingssubstratet, så att roten alltid har optimal näringsnivå, och inte lakas ur vid regn eller bevattning. Med Bara Lera i substratet får man de bästa förutsättningarna för en effektiv och pålitlig odling.

Hekla® Pimpsten  för god rotmiljö

Hekla® Pimpsten för god rotmiljö

Hekla® Pimpsten 2-8
Hekla® Coarse
Hekla® Green
Hekla® Scoria

Lättviktsjord, lättjord, bjälklagsjord, takjord, urnjord, gräsmatta

Lättviktsjord, lättjord, bjälklagsjord, takjord, urnjord, gräsmatta

Hekla® Lättjord Typ C
Hekla® Lättjord Typ C Biokol
Hekla® Gröna Tak
Hekla® Gräsmatta
Hekla® Grow

Trädplantering, skelettjord, pimpstensjord

Trädplantering, skelettjord, pimpstensjord

Hekla® Pimstensskelett
Hekla® Trädvitamin
Hekla® Malmömodellen
Hekla® Rotkudde

Dagvatten, LOD, Regnbädd, Rain garden

Dagvatten, LOD, Regnbädd, Rain garden

Hekla® Regnbädd
Hekla® Svackdike
Hekla® Grusgång

Marktegel, klinker, beläggningsklinker, marksten, tegel

Marktegel, klinker, beläggningsklinker, marksten, tegel

Prefabricerade tegelprodukter, tegelmur, tegelbänk, kantstöd, rabattkant, trappa

Prefabricerade tegelprodukter, tegelmur, tegelbänk, kantstöd, rabattkant, trappa

Lera, lergranulat, Bara lera, odlingslera

Lera, lergranulat, Bara lera, odlingslera

Bara lera Oxywet
Bara lera 0-1mm
Bara lera 0-2,8 mm
Bara lera 2-6 mm
Bara lera pH-stabiliserande

Växtvård & växtnäring, ekologiskt gödselmedel, mineralberikning

Växtvård & växtnäring, ekologiskt gödselmedel, mineralberikning

Scaniavital® Silica
Baralith® Enslow
Baralith® GSP
Baralith® P
Biokol

Övrigt för yrkesodlare

Övrigt för yrkesodlare

Perlite
Vermiculite
Pimpsten för gurka och tomat
Vattenrening med pimpsten
Kakelugnslera
Klinelera