Ses vi på Nordic Architecture Fair i Göteborg?

Vi är på plats den 7 och 8 november och pratar gärna med dig om prefabricerade tegelprodukter för utemiljö, gröna städer och dagvattenhantering med regnbäddar.

Besök mässan kostnadsfritt genom att skriva ut entrékortet via mässans hemsida www.nordicarchitecture.se

 

Välkommen!