Prefab Bädd

Anläggning & växtbädd

Anläggning & växtbädd

Bara Prefab & Marktegel

Bara Prefab & Marktegel

Yrkesodling

Yrkesodling

BÄDD tegelmur

Tegelmuren Bädd består av murelement konstruerade som L-stöd. Bädd är anpassad för att kunna skapa upphöjda växtbäddar i stads- och trädgårdsmiljö. Muren kan beställas efter önskad utformning gällande dimensioner och design, allt för att skapa en så intressant landskapsbild som möjligt. Med tegelmurar i staden skapas bestående miljöer som åldras med stil.

Bädd kan även fungera som en tillfällig viloplats för trötta ben.

Rama in dina växter med en vacker tegelmur.

Dimensioner

Mur utan rullskift

Mur med rullskift

Produktfakta

UTFORMNING
Mark- eller fasadtegel. Vi utgår från Randers Tegls sortiment men kan även använda annat tegel. BÄDD har en kärna av armerad betong, bakgjutning och en utskjutande klack för stöd. Muren kan måttanpassas och utformas med olika skarv- och hörnlösningar. Levereras med lyftöglor för enkel montering.

GRUNDLÄGGNING
Placeras på dränerad och väl packad grusbädd.

DIMENSIONER
Murens mått varierar beroende på val av sten och kan även anpassas efter ditt projekt.

Monteringsanvisning

Dimensionering: Baramuren är dimensionerad enligt Eurokod och EKS 10.
Säkerhetsklass 2. Muren är dimensionerad för att klara laster från planteringsytor alternativt verka fristående

Montering

  1. Schakta ur till frostfritt djup
  2. Uppför en dränerad och packad grusbädd enligt AMA Anläggning 13 CEB. 422
  3. Lyft muren på plats med hjälp av de ingjutna lyftöglorna
  4. Placera murarna med 12 mm mellanrum
  5. Skruva av lyftöglorna och fyll igen hålen om så önskas
  6. Efterfoga mellanrummen med bruk M2,5

Tidigare projekt

Klostergårdsskolan, Lund.

Bara Prefab fick uppdraget att tillverka murar till den nya skolgården. Det var viktigt att murarna skulle smälta in i den befintliga tegelmiljön. Valet föll på ett rustikt fasadtegel från Randers Tegl och murarna utformades med frilagda stenar för att passa in på platsen.

Broschyrer