Prefab Block

Anläggning & växtbädd

Anläggning & växtbädd

Bara Prefab & Marktegel

Bara Prefab & Marktegel

Yrkesodling

Yrkesodling

BLOCK tegelmur

Block kan med fördel användas som en naturlig avgränsare, sittyta eller cykelställ.
Endast din påhittighet sätter gränserna.

Den fristående tegelmuren Block består av murelement utförda i marktegel eller slaget fasadtegel för bästa hållbarhet. Muren åldras med stil och bidrar till en levande landskapsbild. För att du som kund ska kunna utforma landskapet optimalt kan Block beställas efter önskade dimensioner och tegelval.

Utformning av hörn sker i samråd mellan landskapsarkitekt och våra konstruktörer.

Block kan också utföras utan rullskift i ovankant.

Dimensioner

Produktfakta

UTFORMNING
Mark- eller fasadtegel. Vi utgår från Randers Tegls sortiment men kan även använda annat tegel. BLOCK har en kärna av armerad betong. Muren kan måttanpassas och utformas med olika skarv- och hörnlösningar. Levereras med lyftöglor för enkel montering.

GRUNDLÄGGNING
Rostfri dubb i underkant. Monteras på gjuten sockel eller plintar.

DIMENSIONER
Murens mått varierar beroende på val av sten och kan även anpassas efter ditt projekt.

Monteringsanvisning

Baramuren är dimensionerad enligt Eurokod och EKS 10. Säkerhetsklass 2.
Muren är dimensionerad för att klara laster från planteringsytor alternativt verka fristående.

Montering

  1. Schakta ur till frostfritt djup
  2. Fyll upp med material typ 1 eller typ 2 enligt AMA Anläggning 13 CEB.52 till önskad nivå och jämna av så att underlaget är i lod
  3. Placera ut plintarna
  4. Bygg en gjutmur runt på ca 100-200 mm
  5. Häll i betong C30/37
  6. Placera muren på plintarna med 12 mm mellanrum när betongen är jordfuktig
  7. Skruva av lyftöglorna och fyll i hålen om så önskas
  8. Fyll i fogarna med bruk M2,5 alternativt mjukfog för utomhusbruk om så önskas

Broschyrer