Prefab Övrigt

Anläggning & växtbädd

Anläggning & växtbädd

Bara Prefab & Marktegel

Bara Prefab & Marktegel

Yrkesodling

Yrkesodling

Övriga tegelprodukter

Bara Prefab kan tillverka de flesta typer av armerade tegelkonstruktioner. Här kommer några förslag till stad, landskap och trädgårdsmiljöer:

  • Kantstöd i tegel blir en stilig och robust inramning till planteringsytor.
  • Trappsteg i marktegel som tar upp höjdskillnader i en grus- eller stenmjölsyta.
  • Trapplan som binder samman mark med fasad.
  • Rejäla stolpar till ett gjutjärnsstaket.
  • Pelare för att skapa en kraftfull pergola.

Hur vill du använda tegel? Utmana oss med dina idéer!

Mer info

PRODUKTBLAD

(ej länkad)

PRODUKTBLAD

(ej länkad)

BARA MINERALER

BARA PREFAB