Mailproblem

måndag, 24 oktober 2016

Vi har för närvarande problem att ta emot och skicka mail. Vid
brådskande ärenden ring oss istället.
Tel 040 54 22 10

 

Läs mer »

Kladdfria grusgångar

fredag, 30 september 2016

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister och rullatorer genom att blanda i 50% Hekla Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla Pimpsten 2-8 ökar genomsläppligheten betydligt och på så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor.

Kristineberg, Stockholm

 

Läs mer »