Hekla Regnbädd

fredag, 25 november 2016

IMG 0004Hagalundsskolan Dalby_6Självklart är det viktigt att ta hand om dagvattnet i våra städer, därför har vi tagit fram Hekla Regnbädd som är ett utmärkt substrat för detta ändamål. Substratet fördröjer och förbrukar vatten eftersom det är utformat för att växterna ska kunna trivas!

Läs mer »

Långlivade inomhusväxter

torsdag, 24 november 2016

IMG 0033

Hekla Grow ger långlivade och lättskötta planteringar inomhus, därför är det många växtinredare som använder sig av detta substrat. Pimpstenen ger rötterna en jämn tillgång på vatten och luft vilket ger friska rötter och därmed också längre blomningstid. Hekla Grow minskar även bevattningstillfällena och är allergivänligt. 

Läs mer »

Urban trädplantering

onsdag, 26 oktober 2016

Det är inte lätt att vara träd i dagens städer, marken är kompakterad och tät vilket gör att syretillförseln är begränsad. Utan syre dör träden sakta ut med dyra omplanteringar som följd. Därför är det viktigt att plantera rätt. Planterar du träden i Hekla Pimpstensskelett säkerställer den porösa pimpstenen syretillförseln och du får träd som kan växa och frodas. Bild nedan är från Arenan i Lund.Arenaparken Lund Trädplantering

Läs mer »