Byggvarubedömningen

onsdag, 21 september 2016

Grön byggvarubedömningen

Nu har de flesta av våra substrat blivit bedömda av Byggvarubedömningen och har alla blivit rekommenderade!

Läs mer »

Invigning av Greenhouse

fredag, 09 september 2016

Igår var vi på plats när Greenhouse i Malmö invigdes. I detta projektet har de använt sig av vår Hekla pimpsten. Greenhouse web

Läs mer »

Grönskande bjälklagsplantering

tisdag, 23 augusti 2016

På Portalgatan i Uppsala har det anlagts planteringsbäddar på bjälklag. Växterna trivs och frodas i Hekla Lättjord Typ C. I botten av planteringarna ligger ett lager med Hekla Pimpsten 2-8 mm. Detta skapar möjlighet till vattenmagasin som stoppar upp dagvattenflödet och ger växterna vatten under torrare perioder. Portalgatan Uppsala 1

Läs mer »

Rädda träden!

måndag, 08 augusti 2016

Eskilstuna efterMånga träd i vår stadsmiljö står och stampar och vissa dör tyvärr sakta tillbaka. Detta beror nästan uteslutande på att syretillgången är begränsad eller i vissa fall helt slut. Oavsett om ett träd står i en hårdgjord yta eller i parkmark har tillgången på syre och vatten avgörande betydelse för trädets etablering. Med Hekla Trädvitamin kan du på ett enkelt sätt väcka dessa träd till liv utan att behöva göra en dyr nyplantering.

 

 

Läs mer »

Scoria i Båstad

måndag, 11 juli 2016

Nu har tennisveckan i Båstad kickat igång. För att göra planerna spelbara i alla väderlekar används Scoria från Bara Mineraler i underlaget på tennisbanorna för att verka som ett dränerande lager. Båstad web

Läs mer »