Kladdfria grusgångar

fredag, 30 september 2016

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister och rullatorer genom att blanda i 50% Hekla Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla Pimpsten 2-8 ökar genomsläppligheten betydligt och på så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor.

Kristineberg, Stockholm

 

Läs mer »

Byggvarubedömningen

onsdag, 21 september 2016

Grön byggvarubedömningen

Nu har de flesta av våra substrat blivit bedömda av Byggvarubedömningen och har alla blivit rekommenderade!

Läs mer »

Invigning av Greenhouse

fredag, 09 september 2016

Igår var vi på plats när Greenhouse i Malmö invigdes. I detta projektet har de använt sig av vår Hekla pimpsten. Greenhouse web

Läs mer »

Grönskande bjälklagsplantering

tisdag, 23 augusti 2016

På Portalgatan i Uppsala har det anlagts planteringsbäddar på bjälklag. Växterna trivs och frodas i Hekla Lättjord Typ C. I botten av planteringarna ligger ett lager med Hekla Pimpsten 2-8 mm. Detta skapar möjlighet till vattenmagasin som stoppar upp dagvattenflödet och ger växterna vatten under torrare perioder. Portalgatan Uppsala 1

Läs mer »