Dagvattenhantering med regnbädd

En regnbädd/rain garden kan se ut på många olika sätt. I miljöer där det är besvärligt att gräva, kan en upphöjd regnbädd vara ett bra och enkelt alternativ. Regnbädden kan också sänkas ner och ligga i nivå med markytan. En grönskande växtbädd baserad på Hekla Pimpsten ger inte bara ett bra odlingsresultat utan fungerar samtidigt som ett effektivt magasin för att absorbera, fördröja och rena- regn och dagvatten. Lösningarna är robusta, enkla och kostnadseffektiva. En grön nnärmiljö kommer som bonus.


Regnbädd i gatumiljö med Bara Regnbäddssubstrat

Dimensionera din regnbädd med Bara Regnbäddssubstrat

Höjden på regnbädden i exemplet nedan är 0,8 meter och ytan är 15m2. Regnbädden är dimensionerad för att ta hand om regnvattnet från en takyta på 120m2. Enligt våra beräkningar kan ett häftigt regn på 30-40 mm, effektivt absorberas och fördröjas när vattnet från taket leds in och fördelas in i regnbädden.