Plantering av träd och buskar i urban miljö

Välj bland nedanstående tillämpningsområden och finn de produkter som är bäst lämpade för dina behov.

Rotsubstrat för träd i stadsmiljö

Genom att använda produkten Hekla Porös skelettjord, som är ett färdigblandat odlingssubstrat, skapar du snabbt och med låga anläggningskostnader de bästa odlingsbetingelserna för träd och buskar i urban miljö.

Hekla Poröst pimpstensskelett 

Förbättra befintlig jord

Använd någon av produkterna Hekla Coarse eller Hekla Pimpsten 2 – 8 mm om du önskar blanda in pimpsten i befintlig jord för att förbättra dess odlingsegenskaper.

Produkterna kan med fördel även utgöra ett alternativt fyllnadsmaterial till "jord" i den gamla typen av skelettjordar som är baserad på solida stenar. Härigenom ökar den totala porositeten i förhållande till när "jord" används som fyllnadsmaterial.

Hekla Coarse
Hekla Pimpsten 2-8 mm

Plantering av enstaka träd

Använd produkten Hekla Rotkudde om du avser att plantera enstaka träd eller buskar i gräsytor eller parker. Produkten är lätt att hantera och enkel att använda.

Hekla Rotkudde