Växtbäddsmaterial och underlag till sportytor och naturgräs

Vi har valt att föreslå material som är lämpliga att använda vid anläggning av växtbäddar för odling av naturgräs på golfgreener/utslagsplatser, fotbollsplaner och tennisbanor för att skapa de bästa odlingsbetingelserna, hög vattengenomströmning och minskad risk för negativ markpackning. Vi föreslår också lämpligt material vid anläggning av underlag med hög vattengenomströmning för sportytor avsedda för konstgräs eller grus.

Sportytor och naturgräs

Pimpsten är ett poröst mineral med en mycket stor porvolym (85 %) och med en naturlig balans mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Genom att blanda en väl definierad sand, pimpsten och eventuellt organiskt material kan man skapa det bästa växtbäddsmaterialet med egenskaper som ger en god balans mellan vattenfyllda och luftfyllda porer, anpassad vattengenomsläpplighet och en minskad risk för negativ markpackning. Dessa egenskaper är grunden för att kunna odla ett livskraftigt gräs med livskraftigt rotsystem som erbjuder en förstklassig grönyta med hög spelbarhet för idrottsutövaren. Fysikaliska tester och odlingsförsök har utförts för att optimera inblandningen av produkten i olika sandkvaliteter. De fysikaliska testerna har utförts vid ETL i Skottland.

Genom att blanda in pimpsten i material till förstärkningslager och avjämningsskikt för konstgräs, tennisbanor, boulebanor eller liknande ytor ökar underlagets vattengenomsläpplighet och förbättrar därmed spelbarheten samt minskad risk för negativ markpackning.

Pimpsten är även lämpligt att använda som fyllnadsmaterial vid så kallad slitsdränering av sportytor eftersom vattengenomströmningen är betydligt större och varaktigheten är betydligt längre med pimpsten än i jämförelse med sand eller grus.

Välj produkt utifrån aktuellt användningsområde och finn ytterligare information i våra broschyrer om golfgreener, bollplaner och slitsdränering samt information i produktbladen.

Hekla Green

Hekla Pimpsten 2 – 8

Hekla Scoria