Fotbollsplaner med hög spelbarhet

tisdag, 04 april 2017


VIKTIGA FUNKTIONER för välfungerade fotbollsplaner


HÖG UTNYTTJANDEGRAD
Den isländska pimpstenen från Hekla håller kvar vatten i sina porer och dränerar effektivt bort överskottet. Detta gör att spelplanen blir stabilare och fastare och inte lika känslig för regn som traditionella planer. Därför  kan man börja använda planen tidigare på säsongen och spela längre in på hösten. Planen tål även stora regnmängder och är ändå spelbar direkt.

MINDRE SKÖTSEL
Tack vare Hekla® Pimpsten bibehålls luft och vatten i planen och planen kompakteras inte med tiden. Detta gör att skötselbehovet minskar drastiskt och detta sänker givetvis underhållskostnaderna.

SPARAR TID OCH PENGAR
Med Hekla® Green kan uppbyggnadshöjden sänkas utan att ge avkall på funktionen, på så sätt sparas mycket pengar vid anläggningen eftersom mindre mängd material måste forslas bort och köpas in.

Dela