Pressmeddelande - Skiner solen i Bara?

torsdag, 06 juli 2017

Bara den 6 juli 2017
Pressmeddelande - Skiner solen i Bara?
Det tror man i alla fall på Bara Mineraler, företaget som just nu bygger ett ordentligt solkraftverk på sina tak. 1 000 kvadratmeter solceller med en total effekt på 200 kW ska generera närmare 180 000 kWh miljövänlig el om året framöver. För tillfället är detta det största takbaserade solcellsanläggning som EON har byggt i Sverige. Många andra följer efter, så att vara störst kommer nog bara att vara ett rekord Bara Mineraler innehar en kort tid.
Solcellerna kommer att täcka ca en tredjedel av vårt elbehov, säger Susanna Bondeson, VD för Bara Mineraler. Denna satsning ligger i linje med vår profil. Vi tillverkar och förädlar en rad produkter som alla minskar miljöbelastningen i de branscher vi verkar. Vi arbetar både med produkter för hortikultur, anläggning och byggande. Våra leror minskar läckage av näringsämnen och optimerar växtbetingelserna. Våra pimpstensprodukter skapar optimala och robusta förutsättningar för träd och buskar i det offentliga rummet. Våra tegelprodukter från dotterbolaget Randers Tegel AB och Bara Prefab skapar hållbara byggnader med extremt lång livstid, utan behov av kemikalier för underhåll.
Satsningen på solel är lönsam för oss som företag eftersom solen skiner när vi jobbar. Då kan vi använda elen direkt i produktionen och kommer att sälja överskottsel endast på helgerna.
Men främst handlar det om att dra vårt strå till stacken för en bättre miljö, samtidigt som det känns väldigt bra att till stor del vara självförsörjande på el.

Bara Mineraler grundades 1993 och är marknadsledande i Europa inom förädling av platålera och pimpsten för inblandning i odlingssubstrat för yrkesmässig odling och för anläggning. Våra tegelprodukter säljs och marknadsförs via dotterbolaget Randers Tegel AB och Bara Prefab. Bara Mineraler är ett innovativt kunskapsföretag med kontinuerlig produktutveckling.

Kontor och produktion finns i Bara utanför Malmö. Lager och terminaler finns också i Harg och Surte. Bara Mineraler har 20 anställda och omsätter ca 50 MSEK. För mer information gå in på www.baramineraler.se

Dela