Torra och fina grusgångar med Hekla Pimpsten 2-8!

torsdag, 02 mars 2017

Regniga årstider som denna är många grusgångar geggiga och svårtillgängliga. För att unvidka detta har många kommuner valt att blanda in Hekla Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Pimpstenen medför att genomsläppligheten ökar och bibehålls över tid. Detta gör att vattnet kan rinna undan och på så sätt slipper man vattensamlingar och kladdiga ytor.

För att få till en bra genomsläpplighet blandas 50% Hekla Pimpsten 2-8 och 50% stenmjöl. Under detta byggs det upp med avjämningslager och makadam. Vi har typritningar som går utmärkt att använda i era projekt. Du får gärna kontakta oss så diskuterar vi fram vad som passar just ditt projekt bäst! Nedan ser du en grusyta med Hekla Pimpsten 2-8 och stenmjöl, bilden är från Ulls väg 27, Ultuna. Grusyta Ultuna

Dela