Urban grönska

torsdag, 09 mars 2017

Hekla Lättjord Typ C

Begränsad bärighet på bjälklaget kräver rätt val av substrat. Hekla® Lättjord Typ C har förutom sin låga vikt också fördelen att tillgången till luft och vatten är hög och jämnt fördelad i hela växtbäddens höjd. Både höga och låga växtbäddar kan anläggas och anpassas efter bjälklagets begränsningar eller optimeras för växternas behov.

LÅG VIKT
Då Hekla® Lättjord Typ C har en låg vikt kan växtbäddens höjd anpassas efter bjälklagets begränsade bärighet samtidigt som den kan optimeras efter växternas behov. Hekla® Lättjord Typ C väger 700 kg/m3 när den är fuktig och 1025 kg/m3 när den är vattenmättad.

RÖTTERNA TRIVS I HELA VÄXTBÄDDEN
Oavsett växtbäddens tjocklek ska växternas rötter kunna utvecklas både längst ner och högst upp i växtbädden. Hekla® Lättjord Typ C har en hög och jämn vatten- och lufthållande porositet från botten  till toppen, därför kan växterna utnyttja och bilda rötter i hela  jordvolymen. Substratet har 45 % vattenfylld porositet och 31 % luftfylld porositet vid 30 cm tryck.

BUFFRAR VATTEN OCH BIBEHÅLLER SYRE
Hekla® Lättjord Typ C buffrar vatten effektivt utan att bli syrefattig. Den höga andelen vattenhållande och syrehållande porer ger växternas rötter tillgång till både vatten och syre vid såväl vattenmättat  illstånd som vid torrare förhållanden. Kompletteras växtbädden med ett skikt Hekla® Pimpsten i botten dräneras överskottsvatten bort och syretillgången blir hög även i växtbäddens botten.

HÅLLBAR STRUKTUR ÖVER TID
Tack vare den höga andelen pimpsten i substratet och välbrunnen kompost kommer Hekla® Lättjord Typ C att behålla sin volym och struktur över tid.

Dela