Lättviktsjordar

Våra lättviktsjordar kännetecknas av att de är lätta även när de innehåller en vattenmängd motsvarande fältkapacitet vilket gör dem särskilt lämpliga att använda vid anläggning av dräneringsskikt och växtbäddar på bjälklag, tak och terrasser. Produkterna är strukturstabila eftersom de baseras på pimpsten som håller hög och balanserad andel vatten och luft samt har god vattengenomsläpplighet.
Med utgångspunkt från de krav som ställs på växtbädden väljs lämpligt material och uppbyggnad. Se vår broschyr ”Växtbäddsmaterial för allt växande i trädgårdar, på tak och terrasser eller kontakta oss för närmare information.

Miljo3