Bjälklagsjord, Hekla® Lättjord typ C

Produkten är ett strukturstabilt aktivt odlingssubstrat som baseras på småkornig pimpsten, grönkompost och med tillsats av mineraler. Produkten har en bra växtnäringsbalans och neutralt pH. Volymvikten är låg, ca 1 kg/liter vid en fuktighet i produkten motsvarande fältkapacitet och materialet kan hålla hög andel vatten och luft samt har god vattengenomsläpplighet.

 

brannkyrkogatanhekla lattviktsjord2 webb

Läs mer här