Hekla® Poröst Pimpstensskelett

 

- ett nytt rotsubstrat för träd i stadsmiljö!

Hekla Poröst Pimpstensskelett är ett aktivt rotsubstrat som baseras på pimpsten och grönkompost. Kompostjorden består av mineraljord och organiskt material rikt på långtidsverkande växtnäring. Kompostjorden och den höga porvolymen i pimpstenen ökar den mikrobiologiska aktiviteten i substratet. Pimpstenens egenskaper ger substratet bärighet, ökar substratets totala porvolym och skapar god vattengenomströmning. Substratets egenskaper möjliggör att trädets rötter kan utvecklas i hela jordprofilen vilket är en förutsättning för ett vackert och livskraftigt träd.

I vår broschyr kan du läsa mer om fakta och olika planteringsalternativ.