Baralith® Oxywet

 

För mer syre till plantan

Baralith Oxywet används som tillsats i torv- och kokosbaserade jordblandningar. Baralith Oxywet har helt unika egenskaper för att öka syreinnehållet och sprida och förflytta vattnet i krukan.

vansterbild

Med Baralith Oxywet höjs syrenivån i botten på krukan mycket snabbt efter vattningen upp till en mättnad på ca 20% O2. Roten får då optimala förhållande att kunna ta upp vatten och näringsämnen. Syrenivån ökar i hela substratet men mest i botten och mitten av krukan. I en jordblandning utan Oxywet ligger syreinnehållet ofta mycket lågt (< 5% O2) i botten på krukan utan att öka nämnvärt perioden mellan vattningarna. Vid denna syrenivå kan inte roten fungera och dör av syrebrist.

Baralith Oxywet fungerar som ett naturligt vätmedel som inte förstörs eller förbrukas i jordblandningen. Därför finns effekten kvar i jordblandningen både hos odlaren och konsumenten. Oxywet förstör inte torvfiberns vaxskikt och ökar alltså inte nedbrytningshastigheten av substratet som många kemiska vätningsmedel gör.

En jordblandning med

Oxywet tar snabbare upp vatten. Detta beror på att Oxywet är hydrofil och tar till sig vatten lättare än torv- och kokosfiber. Vattnet sprids och fördelas från Oxywet mineralet till torv- och kokosfibern. Baralith Oxywets starka lyftkraft gör att vattnet fördelas bättre och högre upp i krukan.

hogerbildupp

Vattnet transporterar luften

När vattnet förflyttas i krukan drar det med sig luft och då höjs syrenivån i substratet framför allt i botten på krukan, se diagram. Vid 5,5 cm djup i odlingskruka utan Baralith Oxywet är syrenivån 18,5 % och med Baralith Oxywet 68 %. Vid ett djup på 6,5 cm ner i krukan är syrenivån utan Baralith Oxywet 0 % syre och med Baralith Oxywet 23 % syre.

 

Krukor med Oxywet kan ta upptill 70 % mer vatten under de första 10-15 minuterna under bevattningen.

hogerbildner

Användning och dosering

Baralith Oxywet används som tillsats i torv- och kokosbaserade jordblandningar. Baralith Oxywet används som ett naturligt vätningsmedel som återfuktar torven och fördelar och sprider vatten i odlingskrukan. Därmed höjs också syrenivån i odlingskrukans nedre del mycket snabbt. Baralith Oxywet skall blandas väl med jordblandningen. Den rekommenderade inblandningsmängden ligger på 6-8 kg Baralith Oxywet/m3 torv.

 

Vid hantering och blandning rekommenderas andningsskydd med partikelfilter.

Baralith Oxywet har ingen kalkverkan och påverkar därför inte pH-värdet. Mineralet förstörs eller bryts inte ner i jordblandningen.

Produktinformation

Fraktion:    Mikroniserat pulver
Leveranssätt:   Storsäck 300kg, 1000kg
Innehåll:   Storsäck 300kg,SiO2 67%, K2O 3,5%, CaO 0,9%, Fe2O3 5,6%,
    MgO 14,6%, Al2O3 1,6%, P2O3 0,1%

Tala med din jordleverantör
För produktfakta, inblandningsförhållande och priser, tala med din jordleverantör