Bara Lergranulat EDR

Leran håller på näringen.

Tack vare lerkolloidernas möjlighet till jonbyte vill tillförda katjoner (positiva joner) bindas till ytorna. Det minskar risken för urlakning och rotbränning vid för höga näringsnivåer. Därmed kan den totala näringsnivån öka något, vilket i sin tur gör det lättare att få kompakta plantor.
Lerkomplexets möjlighet att adsorbera näringsämnen skapar en form av rotstyrd långtidsverkan. Till skillnad från vanliga långtidsverkande gödselmedel, där fukt och värme styr avgivningen, är det rötterna själv som går in i lerkomplexet och hämtar den mängd näring som efterfrågas så länge den är tillgänglig. En viktig egenskap är dess katjonbytande förmåga (CEC), men vår lera har även en viss anjon kapacitet (AEC) vilket är mycket ovanligt. Analyser visar att vi har en av världens renaste leror som är synnerligen välanpassad för användning inom hortikulturen.

• Leran ger kompaktare plantor.
Att begränsa plantans tillgång till vatten är ett säkert sätt att få kompaktare plantor. Torv lämpar sig inte till den formen av växtreglering, då gränsen mellan att det finns tillgängligt vatten och vattenbrist är mycket skarp. Leran gör det möjligt att styra uppbromsningen på ett mycket säkrare sätt.

 

Fraktioner
lerfraktionv
0,1-2 mm  2-6 mm 

Frågor & svar om lergranulat

Vilken storleksfraktion är bäst?
Det beror helt och hållet på vad du vill uppnå. Om du har en stor kruka och vill ha stor buffringskapacitet av näring skall du välja en grov fraktion. Men om du har en liten kruka och främst vill påverka uppvattningsegenskaperna bör du välja en fin fraktion.
Avstånden mellan lerpartiklarna och rotens yta får betydelse för hur tydlig lerans påverkan av vatten- och näringsupptagning blir. Ju kortare avstånd, desto större effekt. De båda fraktioner av lergranulat har samma effekt. Vid samma lermängd ger den mindre fraktionen större effekt. Holländska försök bekräftar detta. Men vid tillsättning över 40 kg/m3 med den fina fraktionen sjunker substratets lufthalt. Vid höga givor, 80-100kg/m3, rekommenderas den grova fraktionen.

Var får man tag i Bara Mineralers lergranulat?
Europas större jordproducenter använder Bara mineralers lergranulat i sina blandningar. Ta kontakt med Din jordleverantör och gör upp med honom om hur mycket lera Du vill ha i Din nästa leverans. Vill Du själv blanda kan Du få levererat lergranulaten direkt från fabriken i 20 kg säckar, storsäck eller som bulkvara.

Hur mycket lera behövs?
Det beror på vad det är för växt, vilken odlingsteknik som begagnas och vad man vill uppnå. Det finns sortskillnader som man måste ta i betraktning. Praktiska erfarenheter säger att nedanstående tillsatser av lergranulat i fraktionen 2-6 mm ger fördelar och kvalitetsförbättringar som motsvarar odlarnas förväntningar.

Mer information
Undrar du hur mycket lergranulat du skall använda till just din produktion är du välkommen att ta kontakt med Bengt Syrén, på telefon 040-542235, eller 0701-465836.

tabell lera