Övrigt

Vi har en grupp övriga produkter som produceras och/eller säljs av Bara Mineraler.

GSP – växtnäring, Vermikulite och Perlite – tillsats i odlingssubstrat, Kakelugnslera – för renovering av kakelugnar eller så kallade klineväggar samt SafeIs – den saltfria halkbekämpningsprodukten.

Vi legoproducerar och packar också produkter åt företag i branscher där vi själva inte verkar. Gemensamt för dessa produkter är att lera eller någon annan tillsats vi arbetar med ingår som bas.