Baralith® GSP / Basaltmjöl / Vulkaniskt stenmjöl

Långtidsverkande naturliga mineraler för yrkesodling, trädgård och krukväxter. Godkänd för ekologisk odling

 shutterstock 92278567-2

Vad är Baralith® GSP

Baralith® GSP är ett finmalt basaltmjöl eller vulkaniskt stenmjöl som det också kan benämnas. Baralith®GSP kommer ur den magmatiska vulkaniska bergarten basalt, som utgör det mesta av bottnarna i världshaven. Det är ett naturligt mineral som kommer av vittringsprodukter från gruppen grönstenar där basalt,diabas och hyperit ingår. 

Använd Baralith® GSP  för en friskare, starkare och nyttigare planta 

hogermitt

Baralith® GSP är mycket finmalt pulver vilket gör att de olika mineralerna och spårämnena är lätt upptagbara för växterna . Baralith®GSP förser plantan med Calcium, Magnesium och en lång rad andra naturligt lättupptagbara spårämnen och mikronäringsämnen.

Inblandning i jorden ger också friskare, kraftigare och stabilare plantor. Plantorna blir mindre mottagliga mot svampsjukdomar och insekter.

Dosering

I trädgårdslandet
Bruka ner eller sprid på ytan 1/2 kg Baralith® GSP /m2 första året. Vid upprepad årlig gödsling räcker det med 1/4 kg/m2.
 
För krukväxter
1-3 msk Baralith® GSP per krukväxt som försiktigt brukas ner i krukjorden. Gör detta vår och höst.
 
I torvbaserade jordar
10 kg Baralith® GSP per m3 torv. I krukväxtodling/perenner  3-5 kg /m3
 
Baralith®GSP har utvärderats i försöksodlingar på Hovdala Slott, sommaren 2013
Baralith®GSP har också utvärderats av Lars Rohdin, Hortokonsult i Laholm, 2005

Försäljning till privatkunder

Odla.Nu: www.odla.nu
HA Mineraler: www.hamineraler.se