Safeis – halkskydd

Detta är det effektivaste sättet att undvika halkolyckor i vinter! Safeis är ett lättgrus för saltfri halkbekämpning av trottoarer, trappor, garageuppfarter, lekplatser, vägar.

Fördelar med Safeis

Greppeffektivt!
Fäster effektivt på isiga ytor och ger en stabil och halkfri markyta på gångbanor, uppfarter, trappor och som säkert fäste vid halt underlag för bilen.

Effektivt halkskydd!
Ligger kvar på marken. Skadar inte skor och däck. Stabiliteten ökar och risken för nedskräpning i hallen/garaget uteblir.

Ligger kvar!
Sugs fast på snö och is. Salt, aska eller sand stannar inte kvar utan ”blåser bort” eller fastnar under skor och däck.

Minskar bromssträckan!
Bromstester (utförda av Werke Münchenstein i Tyskland och Schweiz) visar att bromssträckan minskar betydligt där halt underlag ”sandats” med Safeis.

Lätt förpackning!
Förpackningen är stor, men väger lite, bara 4 kg. Innehåller hela 10 liter, som räcker länge.

Räcker länge!
En förpackning räcker till 150 m2. Det behövs inga stora mängder för att göra vägen, trottoaren till brevlådan eller garageuppfarten halkfri.

Återanvändningsbart!
Safeis Lättgrus är också ett perfekt dressmedel i trädgården. Överblivet Lättgrus kan samlas upp och återanvändas som jordförbättringsmedel till blomsterlandet och buskar, eller som toppdressing till gräsmattan.

Miljövänligt!
Safeis Lättgrus är saltfritt. Det är bra för både miljön, människor och djur. Att salta mot is skadar grundvattnet, förstör skor och kläder och fastnar i och skadar djurens trampdynor.
När saltet tränger ned i marken förhöjer det saltnivån i grundvattnet och bidrar till ökad korrosion på metallmaterial i och kring huset.
Safeis förorsakar inga miljöskador utan blir istället ett positivt komplement till en växande grön natur.

 

 

 

 

safeis

tva

tre

fyra

fem