Vermikulite

Vermikulite hör till en grupp lermineraler, som är vattenhaltiga och laminära. Obehandlad liknar den till utseendet glimmer. Råvaran krossas, sorteras och levereras i olika storlekar. Obearbetad, rå Vermikulite består av tunna flata skivor. Vid uppvärmning till ca 1000 grader C kommer den bildade vattenångan att få materialet att expandera. Den får då en bälgliknande struktur med en konsistens som kork med en mycket stor yta och låg volymvikt.

Många unika egenskaper

Vermikulite är obrännbar, steril, kemiskt inert, luktlös och är inte irriterande mot hud, ögon eller slemhinnor. Det har en hög CEC (katjonbyteskapacitet) och stor vattenkapacitet.

Vermikulite lämpar sig därför för användning i växtproduktionen.

Vårt Vermikulitesortiment

Benämning: Gradering: Volymvikt kg/kbm:
V3 Medium 90-100% < 4,75 mm 70-90
V2 Fin 90-100% < 2,36 mm 80-100

Täckning av sådder

Vermikulite har mycket goda egenskaper för täckning av frösådder. Materialet buffrar vatten och tillför därmed lagom fuktighet till ytsiktet av odlingssubstrat och frö. Ett sikt på 1-3 mm rekommenderas för små till medelstora frön . Stora frön 3-5 mm tjockt sikt. Normalt ligger åtgången på ca 1-3 liter per m2.

Leveranssätt

Expanderad Vermikulite levereras i säckar med 100 liter, vikt 8-10 kg.

Viktig information

På grund av Vermikulitens goda isolerande egenskaper är det inte möjligt att ånga materialet med ett tillfredsställande resultat.

Lagring

Vermikulite förändras inte av långvarig förvaring.

 

Försäljning till privatkunder

Lindbloms Frö