Hekla® Coarse

 

Hekla Coarse är en grov fraktion av pimpsten, 10 – 32 mm. Pimpsten är ett poröst mineral med en balans mellan de porer som kan hålla vatten respektive luft. Tack vare materialets öppna porsystem kan materialet lätt suga upp vatten, hålla vatten men även snabbt transportera bort överskottsvatten. Den specifika ytan är ca 100 gånger så stor som för solid kvartssten av motsvarande kornstorlek vilket gör materialet till ett mer aktivt rotsystem med relativ god bärighet.

Välkommen till oss för ytterligare information och kunskap!