Hekla® Green

 

shutterstock 61347604

flaggagolf

Har luften gått ur din green eller din fotbollsplan? Ska du bygga nya eller bygga om? Välj då Hekla Green från Bara Mineraler för att få den bästa växtgrunden för dina sportytor. Kvaliteten blir bättre och gräsytan håller längre.

Flera olika faktorer påverkar gräsets tillväxt och kvalitet. Ljus, värme och vatten styrs huvudsakligen av klimatet. En faktor är att växtbädden måste innehålla luft. Syret i luften är avgörande för gräsets rotandning och för många mikroorganismers livsbetingelser i växtbädden. Vid en syrehalt under 10 % avtar tillväxten för de flesta gräsarter även om övriga tillväxtfaktorer är optimala.

Orsaken till syrebrist i växtbädden är oftast uppbyggnadsmaterialets fysikaliska egenskaper i kombination med hög markpackning. Dålig vattengenomsläpplighet, grunt rotsystem och illaluktande växtbäddsmaterial är alla tecken på att gräset lider av syrebrist.

Utvecklingsarbetet av Hekla Green har gjorts i nära samverkan mellan Svalövs Golfklubb och ett antal fotbollsklubbar, idégivaren Bo Göransson och Bara Mineraler AB. Hekla Green är en av Bara Mineralers produkter som med framgång har testats och nu lanseras på marknaden för grönytor, som golfbanor, fotbollsplaner och parkanläggningar.

 

Landskrona IP planen klar