rotkuddelog

Hekla® Rotkudde

 

Rotkudden innehåller pimpsten, ett poröst vulkaniskt material, som har förmåga att hålla en god balans mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Härigenom skapas optimala förutsättningar för en bra rotmiljö. Vid plantering längs vägar och i parker läggs en eller flera rotkuddar i planteringens botten. Växtens rotsystem ställs direkt på Rotkudden varefter planteringsgropen återfylls.