Hekla® Scoria

 

Scoria är en vulkanisk bergart som innehåller många hålrum, porer, dess volymvikt är ca 1 ton per kubikmeter och materialet är oftast mörkbrunt eller tegelrött. Hålrummen i materialet bildas när gaser som finns i magman frigörs vid vulkanutbrott varefter magman kyls av och stelnar. Scoria skiljer sig från pimpsten främst genom att hålrummen är större och väggarna mellan hålrummen är tjockare varför volymvikten är högre och den flyter inte i vatten.

Egenskaperna hos Scorias, såsom att materialet är poröst, har stor specifik yta och styrka för sin vikt och har rödaktig färg möjliggör många användningsområden. Materialet Scoria används i landskapsarkitektur som odlingsmaterial för gröna tak och

Namnlös

dekoration vid växtinredning. Scoria används som jordförbättringsmedel för växtbäddar eller som dränerande material i underlag till sportytor av olika slag.

Privatpersoner som vill köpa Hekla Scoria kan kontakta återförsäljare:

Plantanica: http://plantanica.se/odlingssubstrat
HA-mineraler: www.hamineraler.se
Adenium BigBay: http://adeniumbigbay.se/

sten