Hekla® Pimpsten 2-8

 

Hekla Pimpsten 2 – 8 mm – det perfekta odlingssubstratet som möter växternas krav
Alla växter och dess rötter, små som stora, gamla som unga, ställer krav på tillräcklig tillgång på syre, vatten och näring för att kunna utvecklas i ett odlingssubstrat. Pimpsten är ett mycket poröst mineral med en balanserad fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Materialet har god dränerande förmåga, suger lätt upp vatten och har god bärighet och strukturbildande egenskaper. Allt detta gör pimpstenen till ett optimalt jordförbättringsmedel.

Privatpersoner som vill köpa Hekla Pimpsten kan kontakta återförsäljare:

Plantanica: http://plantanica.se/odlingssubstrat
HA-mineraler: www.hamineraler.se
Produkttorget: www.produkttorget.se/bara-mineraler/43
Adenium BigBay: www.webshop.adeniumbigbay.se
Växtverket: http://vaxtverket.com/