Växtvård

ScaniaVital® Silica för tomatplantor

Scaniavital Silica är vår egen växtvårdsprodukt. Den har utvecklats av Bo Segerby i samarbete med Bara Mineraler. Produkten är testad i samarbete med SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) i Alnarp, med verifierade resultat. Scaniavital Silica säljs via ett utbrett återförsäljarnät i stora delar av Europa - inklusive Sverige.

Produkten kännetecknas av hög effektivitet samtidigt som den klassificeras som växtvårdande preparat. Scaniavital Silica är säker att använda för både människa och miljö. Inga speciella skyddsåtgärder behövs.