Kvarteret Haren 4, Södermalm i Stockholm.

Skanska

Kvarter på Södermalm får
Gröna oaser med
svängda gångar.

E-on huset, Västra Hamnen i Malmö

Uppgrenna naturhus

Huset har en  kombination av energioptimerat uppvärmningssystem och ett eget kretsloppssystem, där alltifrån materialval som till energiförbrukning är miljögenomtänkt.