Grönsaksodling växthus

Flerårigt/miljövänligt odlingssubstrat

I tomat-, gurka-, paprika- och melonodling är det av största vikt att odlingssubstratet håller god balans mellan vatten och syre. Substratet skall vara strukturstabilt och ha samma egenskap i början av säsongen som i slutet och helst så under flera år. Hekla Pimpsten har de egenskaper som ställs på ett modernt och miljöanpassat substrat.

Läs mer om Hekla Pimpsten för odling av gurka och tomat i växthus
Hekla Pimpsten
Ångning av pimpsten 

Växtvård/ Sårläkning

I tomat- och paprikaodling uppstår hela tiden sårytor efter bladärr, fruktanlag, klasärr m.fl som lätt infekteras av svamp och bakteriesjukdomar. Scaniavital Silica är en pasta som med fördel kan användas på sårytor för att hindra och förebygga angrepp.

Scaniavital Silica