Krukväxtodling och plantskola

Urlakning växtnäring, CEC-kap/adsorption

I krukväxt- och plantskoleodling är det viktigt att växtnäringen stannar kvar i odlingssubstratet, så att växtroten alltid har optimal näringsnivå, och inte lakas ur vid regn eller bevattning. I transport, försäljning och konsumentled är det av största vikt att växtnäring inte lakas ur. Bara EDR lera absorberar (binder) både katjoner (positiva joner) och anjoner (negativa joner).

 

Lergranulat EDR

Vätningsegenskaper / Vattenfördelning

Är det problem med uppvattning av substrat eller att torvsubstratet inte fördelar eller sprider vattnet tillräckligt i krukan kan Baralith Oxywet vara lösningen. Produkten sprider och fördelar vatten extremt bra i substratet. En mindre mängd rekommenderas.

 

Baralith Oxywet

Strukturstabilisering / minska kompaktering

Då stora krav ställs på att odlingssubstratet inte kompakteras eller faller ihop av nerbrytning kan med fördel pimpsten användas. Hekla Pimpsten ger ett mycket strukturstabilt substrat som står emot kompaktering. Till långa kulturer, plantor med känsliga rötter och till moderplantor är pimpsten en idealisk tillsats.

Hekla Pimpsten

Vinterhärdighet

God tillgång på syre och rätt balans på växtnäring ur kalium/kväve-synpunkt är viktig för vinterhärdigheten. Leramineral och mineraltillsatser bidrar med framförallt kalium och kalcium men även ett generellt ökat mineralförråd för ökad vinterhärdighet.

Lergranulat EDR-lera
Baralith GSP

Förökning

I krukväxtodling och plantskola krävs effektiva och säkra förökningsmetoder. Barakrukan är en förökningskruka som passar både i krukväxtodling och plantskola. Flera olika storlekar på krukor finns och planttätheten kan anpassas efter önskemål

Barakrukan

Täckning av sådd / frö

För att uppnå bästa groningsresultat är Vermikulite ett av de bästa täckningsmaterialen. Det är ett upphettat naturmaterial, fritt från sjukdomar och föroreningar. Storleken anpassas efter frö, kruka och växtslag.

Vermikulite

Plantstärkande egenskaper

En ökad halt av basaltiska mineraler ger växten möjlighet att öka sitt upptag av bl.a. kisel, kalcium, magnesium, spårämnen och mikronäringsämnen. Med Baralith GSP och Bara Lergranualat EDR i jorden får vi en friskare och kraftigare planta.

Baralith GSP

Lergranulat EDR