Bara Mineraler och GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General Data Protection Regulation och kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen. Förordningen syftar till att stärka den enskildes integritet.

Läs mer om vår policy:

För att hålla kontakt med kunder och leverantörer, samlar vi på Bara Mineraler in kontaktuppgifter och sparar i en kontaktdatabas. Detta gäller också de indirekta kunder vi har, som tex rådgivare och förskrivare, som vi ser som relevanta att ha i vår kontaktdatabas då vi löpande kontaktar eller blir kontaktade av dem. Förutom att använda våra kontaktuppgifter för att just hålla löpande kontakt, så använder vi dem också till att skicka ut Nyhetsbrev då vi har någon nyhet vi vill informera om eller visa nya referensbilder.

Kontaktuppgifter som vi samlar in är företagets namn, vilket typ av område som företaget verkar inom, personnamn på kontakt vi har på företaget, telefonnummer och maildress (arbetsmail). Någon ytterligare så kallad profilering av våra kontakter gör vi inte.
Den som får ett Nyhetsbrev från oss kan, om man önskar, när som helst avanmäla sig för framtida utskick. Man kan också, om man önskar, få alla sina personliga kontaktuppgifter raderade ur vår kontaktdatabas. Kontakta oss i så fall på info@baramineraler.se eller ring 040 54 22 10.

Hälsningar

Susanna Bondeson/ VD