Harlyckans IP, Helsingborg

Fotbollsplaner med hög spelbarhet

Fotbollsplaner anlaga med Hekla Green blir extremt tåliga och spelbarheten ökar. Detta eftersom pimpstenen håller kvar vatten i sina porer samtidigt som den effektivt dränerar bort överskottet. Nyanlagda Harlyckan IP i Helsingborg har Hekla Green som underlag och har av flera spelare benämts som bästa planen i Sverige! Läs mer om sportytor.