Monbijougatan, Malmö

Hekla®Regnbäddssubstrat tar hand om dagvattnet

Att ta hand om och fördröja dagvattnet från hustak och hårdgjorda ytor i våra städer är viktigt och på många ställen också ett krav.
Vi vill också att våra städer ska vara gröna av växtlighet. En rätt anlagd regnbädd med Hekla® Regnbäddssubstrat löser båda kraven, fördröjning och förbrukning av dagvatten i en grönskande växtbädd.

En regnbädd ska suga upp regnvattnet!

Det är otroligt viktigt att regnbäddssubstratet kan buffra vatten. Dels för att suga upp vattnet när det regnar kraftigt och dels för att vattnet som sugits upp i substratet fungerar som ett vattenmagasin för växterna under torra perioder. Det senare visade sig vara väldigt viktigt under torrsommaren 2018. Pimpstenen i Hekla® Regnbäddssubstrat har en överlägset stor förmåga att suga upp och buffra vatten.

Se filmen som visar hur Hekla® Pimpsten suger upp och buffrar vatten!

 

 

 

 

En regnbädd ska innehålla mycket syre!

Om växterna i regnbädden ska trivas, växa och därmed ha förmåga att förbruka vatten i regnbädden så måste växternas rötter förutom vatten, också ha god tillgång till syre. Syret är också viktigt för mikrolivet i jorden. Pimpstenen i Hekla® Regnbäddssubstrat är otroligt rik på små porer och här finns det plats för syre som växternas rötter kan ta upp. Pimpstenen gör också också att jorden inte blir kompakterad över tiden.

En regnbädd ska fördröja regnvatten.

Vatten från kraftiga regn ska fångas upp och ledas in i en regnbädd. Där ska vattnet sugas upp och fördröjas så att det når dagvattensystemet först en tid efter det att skyfallet har sin peak i intensitet. Hekla® Regnbäddssubstrat är designat så att det suger upp vatten och fördröjer vattnet eftersom Hekla® Regnbäddssubstrat har en långsam infiltrationshastighet.

En regnbädd ska rena regnvatten!

En regnbädd med Hekla Regnbäddssubstrat vet vi renar dagvatten. Svårigheten ligger i att veta vad som renas och hur mycket som renas eftersom regnbädden inte är statisk utan ett komplext system. Se länk till artikel som Luleå Tekniska Högskola publicerat som testat reningsförmågan av tungmetaller hos många olika typer av filtermaterial. Två substrat från Bara Mineraler ingick i denna studie. Specifik yta, organisk halt, pH och vattenhalt är några av de faktorer som påverkar reningsförmågan. I deras forskning visade det sig att tillförsel av biokol inte hade någon effekt på reningsförmågan. Andra studier har visat andra resultat.
I Malmö och Växjö uppförs nu storskaliga försöksytor med fokus på rening. De första resultaten förväntas presenteras om 1 år. Att gå från små laboratorietest till storskaliga försök ute i stadsmiljö kommer att sätta sin prägel på resultaten pga. stora komplexa system där tillförsel av föroreningar till regnbädden inte är konstant över året.
Utmaningen ligger i att hitta filtermaterial med hög infiltration som inte täpps igen, tillräckligt låg infiltration för att filtermaterialet ska hinna adsorbera föroreningar, växtvänligt substrat, ekonomiskt försvarbart, långvarig effekt mm.
Med Hekla Regnbäddssubstrat uppfyller vi flertalet krav men mer forskning krävs innan vi kan säkerställa att vi är helt i mål.