Tåliga gräsytor

Gräsytor i stadsmiljö är oftast utsatta för hårt slitage året runt. Med Hekla® Gräsmatta får ni en tåligare gräsmatta med syre i hela bädden vilket gör att gräsets rötter växer och trivs ända ner på djupet. Gräsmattan blir då torktålig, slitstark och tillgängligheten ökar.