Lundby kyrka, Göteborg

Torra och fina grusgångar med Hekla Pimpsten 2-8!

Regniga årstider som denna är många grusgångar geggiga och svårtillgängliga. För att unvidka detta har många kommuner valt att blanda in Hekla Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Pimpstenen medför att genomsläppligheten ökar och bibehålls över tid. Detta gör att vattnet kan rinna undan och på så sätt slipper man vattensamlingar och kladdiga ytor. Till vänster ser du en grusgång i Göteborg anlagd med Hekla Pimpsten 2-8 och stenmjöl. Läs mer om Hekla Grusgång