Anläggning & Växtbädd

Hekla Lättjord typ C, Lund
Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

HEKLA® PIMPSTEN
för anläggning & växtbädd

Hekla® Pimpsten skapar växtkraft

Nordisk urkraft ger naturlig växtkraft

Bara Mineraler har arbetat med isländsk pimpsten för odling och anläggning sedan 1995 då vi introducerade den på den nordiska marknaden.

Hekla® Pimpstens unika egenskaper dämpar extrema växtförhållanden och skapar bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Med Hekla® Pimpsten som bas har vi utvecklat ett antal olika produkter optimerade efter användningsområde. För att du som kund ska bli nöjd med resultatet, även många år efter anläggning, finns våra säljare till hands för ge råd om användning och anläggning.

HÖG POROSITET

LÄTT MATERIAL

BUFFRAR VATTEN

STRUKTURSTABIL

Hekla® Pimpsten - Rena fraktioner

HEKLA® GREEN

HEKLA® GREEN

0,5-2,8 mm

HEKLA® PIMPSTEN

HEKLA® PIMPSTEN

2-8 mm

HEKLA® COARSE

HEKLA® COARSE

10-35 mm

HEKLA® SCORIA

HEKLA® SCORIA

2-8 mm

Produkter baserade på Hekla® Pimpsten

Trädplantering i stad och landskap

HEKLA® PIMPSTENSSKELETT

HEKLA® PIMPSTENSSKELETT

Hårdgjorda ytor och trädgropar

MALMÖMODELLEN

MALMÖMODELLEN

Hårdgjord yta – tung trafik 

HEKLA® TRÄDVITAMIN

HEKLA® TRÄDVITAMIN

Substrat för rotrenovering

HEKLA® ROTKUDDE

HEKLA® ROTKUDDE

Stabil grund för rotklumpen

Lättjordar för tak, bjälklag och urnor

HEKLA® LÄTTJORD TYP C

HEKLA® LÄTTJORD TYP C

Plantering på bjälklag och i urnor 

HEKLA® GRÖNA TAK

HEKLA® GRÖNA TAK

Substrat till sedumtak.

Regnbäddar och dagvattenlösningar

HEKLA® REGNBÄDD

HEKLA® REGNBÄDD

Fördröjer, buffrar och förbrukar dagvatten

HEKLA® SVACKDIKE

HEKLA® SVACKDIKE

Fördröjer, buffrar och leder bort dagvatten

HEKLA® GRUSGÅNG

HEKLA® GRUSGÅNG

Kladdfria grusytor och gångar

Tåliga gräsytor

HEKLA® GRÄSMATTA

HEKLA® GRÄSMATTA

Substrat för slitstarka gräsytor

SPORTYTOR

SPORTYTOR

Substrat för fotboll, tennis och golf

Plantering inomhus

HEKLA®GROW

HEKLA®GROW

Lättskött plantering inomhus 

Goda tillsatser

BARA LERA

BARA LERA

Buffring av näring

BARALITH® GSP

BARALITH® GSP

Härdigare växtlighet

BIOKOL

BIOKOL

Buffring av näring