Hekla Grusyta

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Grusyta med Hekla® Pimpsten

TORRA, VÄLDRÄNERADE GRUSYTOR

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister, barnvagnar och rullatorer genom att blanda in 50 % Hekla® Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla® Pimpsten 2-8 ökar ytans genomsläpplighet med upp till 4-5 gånger. På så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor. Ytan kräver dessutom mindre skötsel.

“Pimpstenen bildar porer där vatten och syre kan komma ner”

Viktiga funktioner

VATTEN TILL TRÄDEN

Vanliga ytor med ytor av stenmjöl 0-8 har god bärighet men dålig genomsläpplighet. Med pimpsten tränger dagvatten ner till trädets rötter istället för att bli stående i pölar på ytan eller rinna av till dagvattenbrunnar.

BIBEHÅLLEN TILLGÄNGLIGHET

Genom att blanda in Hekla® Pimpsten 2-8 i topplagrets stenmjöl bildas öppningar där vatten kan tränga igenom. Upp till 50 vol% pimpsten fungerar utan att förlora tillgängligheten på ytan jämfört med rent stenmjöl.

RÖTTERNA KAN ANDAS

De porer som skapas möjliggör gasutbyte mellan växtbädd och atmosfär. Ju större tillgång på syre, desto bättre kan trädet upprätthålla rötternas livsviktiga processer. Koldioxiden som bildas kan också lättare stiga upp till ytan istället för att kapslas in under det täta lock som bildas av en ren stenmjölsyta.

Användning

En genomsläpplig uppbyggnad är viktig för att vattnet som tränger genom ytan kan fördelas och spridas vidare neråt i bädden. Man grundar med fördel med ett lager grövre material. Bara Mineraler kan antingen leverera en färdig blandning eller ren pimpsten för egen blandning på plats.

  1. 0-100 mm blandning: 50% Hekla® Pimpsten 2-8 och 50% Stenmjöl 0-8.
  2. 50 mm avjämningslager, makadam 4-8 mm.
  3. 100-300 mm makadam 8-16.

Blandningen läggs ut och paddas lätt för att låsa pimpstenen i stenmjölet. På ytan kan man ev. lägga ett tunt lager makadam 2-4.

Grusyta med Hekla Pimpsten

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

FÖRE RENOVERING, Stenmjöl 0-8

Grusyta "före", St Larsplan, Stockholm
Grusyta "före", St Larsplan, Stockholm

EFTER RENOVERING, 50% Hekla Pimpsten 2-8 i Stenmjöl 0-8

Grusyta med Hekla Pimpsten, St Eriksplan, Stockholm
Grusyta med Hekla Pimpsten, St Larsplan, Stockholm

Produktinfo

Hekla Pimpsten 2-8

HEKLA® PIMPSTEN 2-8

Bulkdensitet, fuktig: ca 600 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 800 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8 mm

Blandas med stenmjöl i önskad proportion på plats.
Hekla Pimpsten 2-8

HEKLA® GRUSGÅNG 50

Bulkdensitet, fuktig: ca 1050 kg/m3
Infiltration: mm/h
Innehåll: 50% Hekla® Pimpsten 2-8 mm, 50% Stenmjöl 0-8 mm

Färdig blandning

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer