Hekla Gräsmatta

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Gräsmatta

TÅLIGA GRÄSYTOR

Gräsytor i stadsmiljö, skolgårdar och bostadsgårdar är ofta utsatta för hårt slitage året runt. Genom att anlägga gräs på substratet Hekla® Gräsmatta får ni en tåligare gräsmatta med syre i hela bädden vilket gör att gräsets rötter växer och trivs ända ner på djupet. Gräsmattan blir torktålig, slitstark och tillgängligheten ökar. Vid regn infiltreras vatten ner i bädden och man slipper kladdiga och förstörda ytor.

“Tål att beträdas!”

Viktiga funktioner

GRÄSETS RÖTTER VÄXER DJUPT

Växtbädden måste hålla en tillräckligt hög syrehalt även längre ner på djupet för att rötterna ska kunna växa ända ner. Med Hekla® Gräsmatta i växtbädden säkerställs tillräckligt hög syrehalt i hela växtbäddens profil, även när jorden är vattenmättad.

SLITSTARK ÄVEN VID REGN

Hekla® Gräsmatta suger snabbt upp vattnet vilket gör att ytan håller sig torr. Genom att stående vatten och blöta ytor undviks minskar slitaget på gräsytan.

TORKTÅLIG

Inblandning av Hekla® Gräsmatta i växtbädden gör så att rötterna växer ända ner på djupet där de kan ta upp vattnet som pimpstenen har sugit upp. Gräsytan blir på så sätt torktålig och håller sig grön längre under torrperioder.

Användning

Uppbyggnad

Gräsytornas uppbyggnad anpassas efter platsens förutsättningar och krav. Kontakta oss så hjälper vi dig med en passande lösning. I vissa fall kan också Hekla® Lättjord typ C vara att föredra.

Hekla Gräsmatta

Med tät botten eller dålig genomsläpplighet

  1. Färdig turf eller sådd gräsmatta.
  2. 200-300 mm Hekla® Gräsmatta.
  3. 50-100 mm Hekla® Pimpsten 2-8.

I parkmiljö

  1. Färdig turf eller sådd gräsmatta.
  2. 200-300 mm Hekla® Lättjord typ C.

Produktinfo

Hekla Gräsmatta

HEKLA® GRÄSMATTA

Bulkdensitet, fuktig: ca 660 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 1000 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8 (alt. Coarse), grönkompost, mineralmix.

Tillval: Biokol

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer