Hekla Gröna Tak

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Gröna Tak – Lyckas med Sedumtak

GRÖNA TAK
– Intensiva och extensiva

Hekla® Gröna Tak används vid anläggning av gröna tak i både större och mindre projekt. Substratet är sammansatt för att ge växterna på taket bästa möjliga förutsättningar för att trivas samtidigt som substratet buffrar vatten och har god genomsläpplighet.

För ett mer intensivt grönt tak krävs lite tjockare växtbädd, ca 80-100 mm. Ju tjockare växtbädd, desto bättre absorberas och fördröjs dagvattnet.

Viktiga funktioner

LÅG VIKT

Bjälklag har ofta en begränsad bärighet och då är det viktigt att substratet har en låg vikt. Hekla® Gröna Tak väger, vattenmättad och utsatt för 10 cm tryck, 1150 kg/m3.

FÖRDRÖJER REGNVATTEN

Hekla® Gröna Tak har en vattenhållande porvolym på 50 % vid 10 cm tryck. Tack vare den höga vattenhållande porvolymen kan Hekla® Gröna Tak absorbera 440 liter vatten per m3.

VÄXTERNA TRIVS

Hekla® Gröna Tak har förutom den vattenhållandeporositeten också en hög lufthållande porositet på 22 % vid 10 cm tryck. Det gör att rötterna andas och trivs i hela växtbädden.

LÅG MULLHALT

Hekla® Gröna Tak innehåller endast 3-6 % organiskt material vilken gör den anpassad för sedumtak och möjliggör en brandsäker konstruktion.

Produktinfo

Hekla Gröna Tak, Sedumtak

HEKLA® GRÖNA TAK

Bulkdensitet, fuktig:  ca 725kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 1150 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8, Hekla® Scoria, grönkompost, mineralmix.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ SKAPAR HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer