Hekla Grow

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Grow

LÄTTSKÖTT PLANTERING INOMHUS

Hekla® Grow är ett odlingssubstrat för plantering av alla typer av växter inomhus. I många offentliga miljöer som köpcenter, sjukhus, flygplatser och på allehanda kontor, är växterna, som sköts av växtinredningsföretag, planterade i Hekla® Grow. Anledningen är att de professionella växtinredarna har upptäckt fördelarna med att byta ut vanlig planteringsjord mot Hekla® Grow.

“Spara pengar på enklare skötsel!”

Viktiga funktioner

ALLERGIVÄNLIGT

Sporbildande svampar som kan skapa allergiska reaktioner trivs inte i Hekla® Grow som har ett högt kiselinnehåll. Problemet med sorgmyggor och vattenflugor elimineras också.

VARAKTIGT SUBSTRAT

En torvbaserad jord bryts ner med åren. Hekla® Grow är däremot ett varaktigt substrat som räcker länge och kan användas under många år.

VÄLMÅENDE VÄXTER

Med Hekla® Grow får rötterna en jämn tillgång till vatten och luft. Det ger friska rötter, längre blomningstid och inga bruna vissna blad. Det höga kiselinnehållet gör växterna motståndskraftiga mot sjukdomsangrepp.

ENKELT OCH EFFEKTIVT

Tack vare den höga vattenbuffrande förmågan hos Hekla® Pimpsten kan vatten lagras i substratet och bevattningsintervallet kan kortas ner till var tredje eller var fjärde vecka. Pimpstenens kapillära förmåga gör också att vattnet vandrar upp och gör att rötterna kan utvecklas i hela urnan.

Användning

Det är enkelt att använda sig av Hekla Grow. Hela krukan fylls med samma material och vatten fördelas effektivt i hela krukan tack vare pimpstens kapillärkraft. Substratet är grundgödslat och innehåller näring för ca 6 månader, därefter får näring tillsättas efter behov.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Vi har ett antal återförsäljare som säljer Bara Mineralers produkter.

Produktinfo

Hekla Grow

HEKLA® GROW

Bulkdensitet, fuktig: ca 650 kg/m3

Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8, lera, långtidsverkande mineral- och näringsmix.

Finns i Big Bag (1250 L) och i 20 L säckar (48 st/pall)

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer