Hekla Lättjord typ C

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Lättjord Typ C

Öppna bildspelet för mer info.

BJÄLKLAGSJORD – PLANTERING PÅ BJÄLKLAG,
TERRASS OCH I URNA

Begränsad bärighet på bjälklaget kräver rätt val av substrat. Hekla® Lättjord Typ C är ett komplett planteringssubstrat bestående av hög andel pimpsten, grönkompost med ett bra mikroliv och viktiga mineraler. Den har en låg vikt och tillgången till luft och vatten är hög och jämnt fördelad i hela växtbäddens höjd. Både höga och låga växtbäddar kan anläggas och anpassas efter platsens förutsättningar eller optimeras för växternas behov.

Trots sin låga vikt kan Hekla® Lättjord Typ C hålla en stor mängd vatten och samtidigt vara stabil. Den behåller sin volym och funktion över tid vilket ger lättskötta planteringar.

“Ett lätt och långsiktigt hållbart substrat”

Viktiga funktioner

LÅG VIKT

Då Hekla® Lättjord Typ C har en låg vikt kan växtbäddens höjd anpassas efter bjälklagets begränsade bärighet samtidigt som den kan optimeras efter växternas behov. Hekla® Lättjord Typ C väger 700 kg/m3 när den är fuktig och 1025 kg/m3 när den är vattenmättad.

RÖTTER I HELA BÄDDEN

Oavsett växtbäddens tjocklek ska växternas rötter kunna utvecklas både längst ner och högst upp i växtbädden. Hekla® Lättjord Typ C har en hög och jämn vatten- och lufthållande porositet från botten till toppen, därför kan växterna utnyttja och bilda rötter i hela jordvolymen. Substratet har 45 % vattenfylld porositet och 31 % luftfylld porositet vid 30 cm tryck.

BUFFRAR VATTEN

Hekla® Lättjord Typ C buffrar vatten effektivt utan att bli syrefattig. Den höga andelen vattenhållande och syrehållande porer ger växternas rötter tillgång till både vatten och syre vid såväl vattenmättat tillstånd som vid torrare förhållanden. Kompletteras växtbädden med ett skikt Hekla® Pimpsten i botten dräneras överskottsvatten bort och syretillgången blir hög även i växtbäddens botten.

HÅLLBAR STRUKTUR

Tack vare den höga andelen pimpsten i substratet och välbrunnen kompost kommer Hekla® Lättjord Typ C att behålla sin volym och struktur över tid. En hållbar struktur betyder bibehållen funktion och en lättskött yta.

Användning

Växtbäddar på bjälklag

Växtbädden bör anläggas i två skikt, ett dränerande lager med Hekla® Pimpsten och ett övre lager med rotsubstrat.

 1. HEKLA® COARSE
  Grov pimpsten 10-35 mm.  Volymvikt vid fältkapacitet är ca 650 kg/m3.
 2. HEKLA® PIMPSTEN 2-8
  Pimpsten 2-8 mm. Läggs i botten av bädden i ett ca 100-150 mm tjockt lager. Volymvikt vid fältkapacitet är ca 850 kg/m3.
 3. HEKLA® LÄTTJORD TYP C
  Strukturstabilt aktivt rotsubstrat baserat på Hekla® Pimpsten 2-8. Produkten har en bra växtnäringsbalans och neutralt pH. Volymvikt vid fältkapacitet är ca 1025 kg/m3.
 4. HEKLA® PIMPSTENSSKELETT
  Strukturstabilt rotsubstrat baserat på Hekla® Coarse. En växtbädd med Hekla® Pimpstensskelett kan byggas så att den möter kraven för trafikklass 1. Produkten har en bra växtnäringsbalans och neutralt pH. Volymvikt vid fältkapacitet är ca 850 kg/m3.
Bjälklagsplantering
Hekla Lättjord typ C, V hamnen ,Malmö

Urnor

Hekla® Lättjord Typ C kan med fördel även användas vid plantering i urnor och andra planteringskärl. Lägger du ett lager ren pimpsten i botten på planteringskärlet får du ett effektivt vattenmagasin och kan på så sätt minska bevattningstillfällena.

Hekla Lättjord typ C, Bromma

Trädplantering med marktäckare

Hekla® Lättjord Typ C används också vid trädplantering där man vill plantera marktäckande buskar, perenner eller lök i växtbädden.

Hekla Lättjord typ C, Resecentrum Falun

Upphöjda bäddar

Hekla® Lättjord Typ C används med fördel i upphöjda bäddar i stadsmiljö där etablering och skötsel är de största utmaningarna. Upphöjda växtbäddar har större krav på bevattning och översyn. Med ett pimpstensbaserat substrat kan man vattna mer vid färre tillfällen utan att bädden blir syrefattig och blöt.

Produktinfo

Hekla Lättjord typ C

HEKLA® LÄTTJORD TYP C

Bulkdensitet, fuktig: ca 700 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 1025 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8, grönkompost, mineralmix.

Tillval: Biokol

Hekla Pimpsten 2-8

HEKLA® PIMPSTEN 2-8

Bulkdensitet, torr: ca 400 kg/m3
Bulkdensitet, fuktig: ca 650 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 800 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8 mm

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer