Hekla Malmömodellen

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Malmömodellen

Enkelt och tryggt med Hekla® Pimpsten i skelettet

Gör som Malmö Stad och fyll skelettets håligheter med pimpsten istället för att spola eller blanda ner jord. Denna modell har visat sig vara mycket effektiv i anläggningsskedet och funktionell över tid. Många följer nu denna nya standard för skelettuppbyggnad och tryggar sina stadsträds framtid.

Genom att använda sig av Hekla® Pimpsten 2-8 i skelettets undre lager får man en effektiv vattenbuffring och samtidigt en säkrad syretillgång. Bädden kan ta emot stora mängder dagvatten utan att bli syrefattig och vid torra perioder fördelas vatten genom den effektiva kapillärkraften som bildas i pimpstenens små porer.

“Efter många års provande av diverse förbättrande rotmiljöer har vi enats om att fördelarna med pimpstensinblandning är så stora att det numera ska ingå i våra olika trädmodeller”  – Mattias Thelander, Trädansvarig Malmö Stad

Viktiga funktioner

ENKEL ANLÄGGNING

Anläggning enligt Hekla® Malmömodellen sparar tid i förhållande till att spola ner jord i makadam. Pimpstenen släpps ut över det packade undre makadamlagret och sopas ner i dess håligheter i ett enda moment. Likt sanden i ett timglas rinner pimpstenen ner genom håligheterna. Snabbt, enkelt och lätt att kontrollera.

STABILT

Denna uppbyggnad ger samma stabilitet som en traditionell skelettuppbyggnad med nerspolad jord. Skelettet av grov makadam är detsamma vilket ger oförändrad kapacitet för tung trafikbelastning. Känner man sig trygg med jordmetoden kan man vara lika trygg med Hekla® Malmömodellen.

VATTENBUFFERT

Hekla® Pimpsten 2-8 har en hög porositet. Hälften av porerna är så små att de suger upp vatten kapillärt. Pimpstenen kan hålla 400 L vatten per kubikmeter material inne i sina porer trots full dränering. Det absorberade vattnet sprids genom materialet och är växttillgängligt när trädet behöver det.

SYRERIKT

Trots en hög vattenbuffring finns också en mycket effektiv dränerande förmåga. När Hekla® Pimpsten har absorberat vatten till mättnad rinner överskottet förbi och genom stenarnas stora porer. Pimpstenen skapar en optimal balans mellan syre och vatten i växtbädden.

Användning

Malmömodellen

Uppbyggnad

I trädgropen används Hekla® Pimpstensskelett eller Hekla® Lättjord typ C beroende på hur ytan intill trädstammen ska användas.

  1. Beläggning/överbyggnad geotextil bruksklass N3
  2. 200 mm luftigt bärlager makadam 32-64 mm
  3. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm
  4. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm och Hekla® Pimpsten 2-8 mm 50 l/m2, total yta 20 m2 träd

Kontakta oss för fler detaljerade typritningar. Se också Teknisk Handbok Malmö Stad eller Handboken om växtbäddar för stadsträd i Stockholm.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Produktinfo

Hekla Pimpsten 2-8

HEKLA® PIMPSTEN 2-8

Bulkdensitet, torr: ca 400 kg/m3
Bulkdensitet, fuktig: ca 650 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 800 kg/m3
Innehåll: Hekla® Pimpsten 2-8 mm

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer