Hekla Pimpsten

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Pimpsten – Odling & Anläggning

God rotmiljö ger hållbara planteringar

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för växter, oavsett om det handlar om odling eller i en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den en mycket bra bas för odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten. Därför används flitigt av både av yrkesodlare och anläggare.

Bara Mineraler  är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Hekla® Pimpsten i anläggning och växtbädd

Hekla® Pimpsten i yrkesodling av gurka och tomat

Unika egenskaper

BALANSERAD POROSITET

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.

LÄTT MATERIAL

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 400 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hekla® Pimpsten möjliggör därför anläggning av planteringar på bjälklag med begränsad bärighet.

BUFFRAR VATTEN

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.

STRUKTURSTABIL

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras utan kan användas på platser där man behöver god bärighet, exempelvis under hårdgjorda ytor.

Produktinfo

Hekla Green

HEKLA® GREEN

Fraktion: Pimpsten 0,5-2,8 mm
Bulkdensitet, torr: ca 485 kg/m3
Bulkdensitet, fuktig: ca 680 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet:

Användning

Sportytor

Hekla Pimpsten 2-8

HEKLA® PIMPSTEN 2-8

Fraktion: Pimpsten 2-8 mm
Bulkdensitet, torr: ca 400 kg/m3
Bulkdensitet, fuktig: ca 650 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 800 kg/m3

HEKLA® COARSE

Fraktion: Pimpsten 10-35 mm
Bulkdensitet, torr: ca 480 kg/m3
Bulkdensitet, fuktig: ca 600 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet:

HEKLA® SCORIA

Fraktion: Scoria 2-8 mm
Bulkdensitet, torr: ca 600 kg/m3
Bulkdensitet, fuktig: ca 800 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet:

Hekla Pimpsten säljes löst, i BigBag (1250 L) och i 20 L säck (48 st/pall).

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Ursprung och process

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Mer info