Hekla Rotkudde

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Rotkudde

EN STABIL OCH VÄLDRÄNERAD GRUND

Vid plantering i parkmiljö eller anläggning av alléträd i grönytor är jordstrukturen ibland så pass bra att den inte behöver bytas i hela planteringsgropen. Då är Hekla® Rotkudde ett bra alternativ och en billig försäkring. Trädet får säkrare tillgång till luft och därigenom en bra etablering.

“Även bra till häckplantering”

Viktiga funktioner

ENKEL HANTERING

Hekla Rotkudde är lätt att handskas med. En säck väger 18 kg och kan enkelt tas med vid trädplantering. Man justerar säckens proportioner på plats för att bilda en bra upphöjning för trädets rotklump.

HÅLLER VATTEN

Pimpstenen i Hekla Rotkudde buffrar vatten inne i materialets fina porer. Vattnet sugs upp kapillärt från trädgropens botten och är tillgängligt för trädets rötter.

SYRERIK

Tack vare den grova pimpstenens grova struktur bildas stora porer som fungerar dränerande och därigenom syrehållande. Rotklumpar behöver inte längre stå direkt på trädgropens blöta och syrefattiga botten.

Användning

Hekla Rotkudde

Hekla® Rotkudde innehåller Hekla® Coarse med dess luft- och vattenhållande egenskaper. Placera en eller flera rotkuddar, precis som de är, i botten på planteringsgropen. De behöver inte öppnas eller skäras upp. Trädet eller busken ställs direkt på rotkuddarna och sedan kan planteringsgropen återfyllas. Hela rotklumpen ska vila på rotkudden och ju större rotklumpen är desto fler rotkuddar behövs. För trädstorlek på 20-25 brukar man behöva 2 st/träd. Formatet på Hekla® Rotkudde är även anpassat för att passa vid plantering av häck som levereras med klump.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering? Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

ÅTERFÖRSÄLJARE TILL PRIVATKUNDER

Produktinfo

Hekla Rotkudde

HEKLA® ROTKUDDE

Vikt: 18 kg/st
Dimensioner: 30 L, 60x40x14 cm
Innehåll: Hekla® Coarse (10-35 mm) packad i nedbrytbar nätsäck.

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ SKAPAR HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer