Hekla Trädvitamin

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Trädvitamin

ROTRENOVERING AV TRÄD

Många träd i vår stadsmiljö står och stampar och  vissa dör tyvärr sakta tillbaka. Detta beror nästan uteslutande på att syretillgången är begränsad eller i vissa fall helt slut. Oavsett om ett träd står i en hårdgjord yta eller i parkmark, har tillgången på syre och vatten avgörande betydelse för trädets etablering.

Med Hekla® Trädvitamin kan du på ett enkelt sätt väcka träd till liv utan att behöva göra en dyr omplantering.

“Undernärda träd väcks till liv”

Viktiga funktioner

SYRERIK

Basen i Hekla® Trädvitamin är den grova fraktionen av pimpsten, Hekla® Coarse. Mellanrum mellan stenarna och pimpstenens stora porer gör den nya bädden väldränerad och syrerik.

VATTENBUFFRANDE

Hekla® Pimpsten består till 80% av porer. Hälften av dessa suger upp vatten kapillärt och fördelar det i bädden. Det buffrade vattnet är sedan tillgängligt för trädets rötter.

NÄRINGSRIK

Hekla® Trädvitamin är berikad med grönkompost som ger ett bra mikroliv, biokol och en näringsmix anpassad för att ge en stabil tillväxt.

STRUKTURSTABIL

Tack vare den höga andelen grov pimpsten får en trädbädd med Hekla® Trädvitamin en stabil struktur. Ytan kan i fortsättningen belastas utan att bli kompakterad och tät.

Användning

Före rotrenovering (år 0), Eskilstuna
Före rotrenovering (år 0), Eskilstuna
Efter rotrenovering (år 1), Eskilstuna
Efter rotrenovering (år 1), Eskilstuna

Hekla® Trädvitamin är ett rotrenoveringssubstrat som tillförs runt trädets rötter efter att de har blottlagts genom t.ex. uppsugning av det material som rötterna tidigare stått i. Med Hekla® Trädvitamin får trädet återigen tillgång till syre, vatten och näring vilket gör att även nästan helt döende träd kan återhämta sig. Rotrenovering med Hekla® Trädvitamin har genomförts bland annat i Eskilstuna med fantastiska resultat på olika trädarter.

Rotrenovering med substrat från Bara Mineraler kan utföras på olika sätt beroende på hur markförhållandena ser ut. Kontakta oss så bistår vi med råd och tips.

Produktinfo

Hekla Trädvitamin

HEKLA® TRÄDVITAMIN

Bulkdensitet, fuktig: ca 750 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 850 kg/m3
Innehåll: Hekla® Coarse (10-35), grönkompost, närings-och mineralmix, biokol.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer