Produktsida-mall Jacob

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Produktnamn/tillämpning®

RUBRIK

®text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text .

“Här kan man lägga till ett lämplig citat eller någon annan punchline”

Viktiga funktioner

FUNKTION 1

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

FUNKTION 2

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

FUNKTION 3

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

FUNKTION 4

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Användning

Malmömodellen

Uppbyggnad

I trädgropen används Hekla® Pimpstensskelett eller Hekla® Lättjord typ C beroende på hur ytan intill trädstammen ska användas.

  1. Beläggning/överbyggnad geotextil bruksklass N3
  2. 200 mm luftigt bärlager makadam 32-64 mm
  3. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm
  4. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm och Hekla® Pimpsten 2-8 mm 50 l/m2, total yta 20 m2 träd

Kontakta oss för fler detaljerade typritningar. Se också Teknisk Handbok Malmö Stad eller Handboken om växtbäddar för stadsträd i Stockholm.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Produktinfo

Hekla Gröna Tak, Sedumtak

HEKLA® XXXX

Bulkdensitet, fuktig:  kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet:  kg/m3
Innehåll: Hekla® , grönkompost, mineralmix.

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Mer info

FOTBOLL

GOLF

BARA MINERALER

BARA PREFAB