Sportytor

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Hekla® Green och Hekla® Scoria

FUNKTIONELLA SPORTYTOR

Sportytor så som fotbollsplaner och golfgreener anlagda med Hekla® Green blir extremt tåliga och spelbarheten ökar. Nyanlagda Harlyckan IP i Helsingborg som har Hekla® Green som underlag har av flera spelare benämnts som bästa planen i Sverige! Även tennisbanor kan med fördel anläggas med Hekla® Green. Hekla® Scoria används som dränerande skikt i tennisbanor av grus.

“Vi beräknas ha ett mindre skötselbehov och större utnyttjandegrad av planen. Kort sagt, pengar att spara.”

Anders Hammarlund
Helsingborgs Stad

Viktiga funktioner

HÖG UTNYTTJANDEGRAD

Den isländska pimpstenen från Hekla håller kvar vatten i sina porer och dränerar effektivt bort överskottet. Detta gör att spelplanen blir stabilare och fastare och inte lika känslig för regn som traditionella planer. Därför kan man börja använda planen tidigare på säsongen och spela längre in på hösten. Planen tål även stora regnmängder och är ändå spelbar direkt.

MINDRE SKÖTSEL

Tack vare Hekla® Pimpsten bibehålls luft och vatten i planen och planen kompakteras inte med tiden. Detta gör att skötselbehovet minskar drastiskt vilket givetvis sänker underhållskostnaderna.

SPARA TID OCH PENGAR

Med Hekla® Green kan uppbyggnadshöjden sänkas utan att ge avkall på funktionen, på så sätt sparas mycket pengar vid anläggningen eftersom mindre mängd material måste forslas bort och köpas in.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?
Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Produktinfo

Hekla Green

HEKLA® GREEN

GRÄSPLANER TILL FOTBOLL, TENNIS OCH GOLF

Bulkdensitet, fuktig: ca 680 kg/m3
Innehåll: Isländsk Pimpsten från Hekla, fraktion 0,5-2,8 mm

Blandas med sand eller andra material beroende på platsens förutsättningar.

Hekla Scoria

HEKLA® SCORIA

GRUSPLANER TILL TENNIS

Bulkdensitet, fuktig: ca 800 kg/m3
Innehåll: Vulkanisk scoria (Island), 2-8 mm

Blandas med sand anpassat efter platsens förutsättningar.

Hekla® Pimpsten - tål att utmanas

GOD ROTMILJÖ GER HÅLLBARA PLANTERINGAR

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den ett mycket bra odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten.

Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om funktionerna hos Hekla® Pimpsten.

Vulkan

Vid återkommande utbrott kastas magma ut från vulkanen Hekla. Ånga bildar håligheter inne i stenen innan den stelnar i sin nya form. Omgivande landskap täcks med ett tjockt lager pimpsten.

Brytning av pimpsten sker i en täkt i vulkanens närområde. Det översta skiktet schaktas undan och pimpsten av blandade fraktioner grävs ut. Efteråt återförs det översta lagret och landskapet återställs.

Pimpstenen tvättas och siktas med hjälp av smältvatten från en glaciär. Därefter fraktas den med båt till våra angöringsplatser i Sverige.

Broschyrer